218/2022 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 098 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. července 2022 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 14. července 2022 Nabývá účinnosti: 22. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

2/1991 Sb. - podle § 7;

CZ-NACE

84;
Původní znění předpisu
Zavřít

218

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 14. července 2022

o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2019 – 2024 ze dne 2. dubna 2019, který byl uzavřen dne 4. dubna 2022 mezi vyššími odborovými orgány – Odborový svaz Stavba České republiky a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů – Svaz podnikatelů ve stavebnictví, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětvích označených kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

MENU