213/2022 Sb.Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu

Částka: 096 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. července 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 8. července 2022 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
213

VYHLÁŠKA
ze dne 8. července 2022
o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 501/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 14c odst. 4 zákona:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška upravuje podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost a vybavení prostor, podmínky ustájení a požadavky na pomůcky, krmení a napájení vybraných druhů šelem a lidoopů uvedených v § 14a odst. 4 zákona.

        (2)  Tato vyhláška se nevztahuje na

a)   pokusná zvířata chovaná chovatelem pokusných zvířat, dodávaná dodavatelem pokusných zvířat nebo používaná uživatelem pokusných zvířat,

b)   zvířata ošetřovaná veterinárním lékařem a zároveň umístěná v zařízení určeném k ošetřování těchto zvířat veterinárním lékařem,

c)   zvířata chovaná za účelem provádění drezúry v souladu s právním předpisem upravujícím podmínky chovu a drezúry zvířat1),

d)   rysa ostrovida (Lynx lynx), vlka obecného (Canis lupus) nebo medvěda hnědého (Ursus arctos), pokud se jedná o handicapovaná zvířata chovaná v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu handicapovaných zvířat při chovu2).


§ 2

Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   chovným prostorem prostor, ve kterém jsou chovány vybrané druhy šelem nebo lidoopi,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Obecné podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů
§ 4 - Požadavky na krmení vybraných druhů šelem
§ 5 - Požadavky na krmení lidoopů
§ 6 - Obecné požadavky na chovné prostory pro chov vybraných druhů šelem a lidoopů a jejich vybavení
§ 7 - Požadavky na ohraničení chovného prostoru pro chov vybraných druhů šelem a lidoopů
§ 8 - Požadavky na velikost a vybavení chovných prostor pro chov v ybraných dr u hů šelem
§ 9 - Požadavky na velikost a vybavení chovných prostor pro chov lidoopů
ČÁST DRUHÁ - PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA) Z ČELEDI KOČKOVITÝCH Z PODČELEDI VELKÉ KOČKY (PANTHERINAE) VŠECHNY DRUHY
§ 10 - Podmínky chovu tygra ussurijského (Panthera tigris altaica)
§ 11 - Podmínky chovu tygrů teplých oblastí
§ 12 - Podmínky chovu lva (Panthera leo)
§ 13 - Podmínky chovu levhartů chladných oblastí a irbisů
§ 14 - Podmínky chovu levhartů teplých oblastí
§ 15 - Podmínky chovu jaguára (Panthera onca)
§ 16 - Podmínky chovu pardálů
ČÁST TŘETÍ - PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA) Z ČELEDI KOČKOVITÝCH Z PODČELEDI MALÉ KOČKY (FELINAE) ROD PUMA (PUMA) DRUH PUMA AMERICKÁ (PUMA CONCOLOR) A ROD RYS (LYNX) DRUH RYS OSTROVID (LYNX LYNX)
§ 17 - Podmínky chovu pumy americké (Puma concolor)
§ 18 - Podmínky chovu rysa ostrovida (Lynx lynx)
ČÁST ČTVRTÁ - PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA) Z ČELEDI KOČKOVITÝCH Z PODČELEDI GEPARDI (ACINONYCHINAE) ROD GEPARD (ACINONYX)
§ 19 - Podmínky chovu geparda (Acinonyx jubatus)
ČÁST PÁTÁ - PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA) Z ČELEDI MEDVĚDOVITÍ (URSIDAE)
§ 20 - Podmínky chovu medvěda ledního (Ursus maritimus)
§ 21 - Podmínky chovu medvědů chladných oblastí
§ 22 - Podmínky chovu medvědů teplých oblastí
ČÁST ŠESTÁ - PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA) Z ČELEDI HYENOVITÍ (HYAENIDAE) DRUH HYENA ČABRAKOVÁ (PARAHYAENA BRUNNEA), HYENA ŽÍHANÁ (HYAENA HYAENA) A HYENA SKVRNITÁ ( CROCUTA CROCUTA )
§ 23 - Podmínky chovu hyeny čabrakové (Parahyaena brunnea) a hyeny žíhané (Hyaena hyaena)
§ 24 - Podmínky chovu hyeny skvrnité (Crocuta crocuta)
ČÁST SEDMÁ - PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU ŠELMY (CARNIVORA) Z ČELEDI PSOVITÍ (CANIDAE) DRUH VLK OBECNÝ (CANIS LUPUS) A PES HYENOVÝ (LYCAON PICTUS)
§ 25 - Podmínky chovu vlka obecného (Canis lupus)
§ 26 - Podmínky chovu psa hyenového (Lycaon pictus)
ČÁST OSMÁ - PODMÍNKY CHOVU ZVÍŘAT Z ŘÁDU PRIMÁTI (PRIMATES) ČELEDI LIDOOPI (HOMINIDAE)
§ 27 - Podmínky chovu goril (Gorilla spp.) a šimpanzů (Panspp.)
§ 28 - Podmínky chovu orangutanů (Pongo spp.)
ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 29 - Přechodná ustanovení
§ 30 - Závěrečné ustanovení
§ 31 - Účinnost
Zavřít
MENU