211/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Částka: 095 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. července 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 11. července 2022 Nabývá účinnosti: 28. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
211

VYHLÁŠKA
ze dne 11. července 2022,
kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 1/2015 Sb.:


Čl. I

        Příloha k vyhlášce č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, se mění takto:

        1.  V příloze v části II. v indikacích č. II/1, II/2, II/3, II/6, II/7, II/8, II/9 a IV/1 se ve sloupci „Lázeňské místo“ za slova „Konstantinovy Lázně“ na samostatný řádek vkládají slova „Lázně Bělohrad“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU