190/2022 Sb.Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Částka: 089 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. června 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
190

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2022
o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti        Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) až c) a f) až h) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a)   výčet vyhrazených technických elektrických zařízení (dále jen „vyhrazená elektrická zařízení“), která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd,

b)   požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených elektrických zařízení a

c)   požadavky kladené na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provádějí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a dalších fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních.


§ 2

Vymezení pojmů a základních pravidel

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   elektrickým zařízením zařízení silové, sdělovací, řídicí a zvláštní, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů a systém ochrany před bleskem, přepětím a statickou elektřinou,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů a základních pravidel
§ 3 - Vyhrazená elektrická zařízení
§ 4 - Zařazení vyhrazených elektrických zařízení do tříd
§ 5 - Požadavky na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 6 - Požadavky na bezpečnost vyhrazeného elektrického zařízení při jeho uvádění do provozu
§ 7 - Požadavky na bezpečnost provozovaných vyhrazených elektrických zařízení
§ 8 - Požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních
§ 9 - Revizní technik
§ 10 - Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Požadavky kladené na prohlídku a zkoušku při výchozí, pravidelné a mimořádné revizi vyhrazeného elektrického zařízení
Příloha č. 2 - Podklady pro provedení revize vyhrazených elektrických zařízení a náplň revize
Příloha č. 3 - Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení
Příloha č. 4 - Základní nej delší lhůty pravidelných revizí vyhrazeného elektrického zařízení včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny
Příloha č. 5 - Osvědčení revizního technika vyhrazených elektrických zařízení
Zavřít
MENU