155/2022 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021

Částka: 072 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 17. června 2022 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 13. června 2022 Nabývá účinnosti: 17. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

458/2000 Sb. - v souladu s § 17d odst. 5;

Normy

ISO 14001-7; ISO 50001-3;
Původní znění předpisu
Zavřít

155

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 13. června 2022

o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021

Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2021 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2021:

1

Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2021 činil 6 195 539.

2

Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2021 činila 100 329 668,645 MWh.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

MENU