153/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. června 2022 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 8. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
153

VYHLÁŠKA
ze dne 8. června 2022,
kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel):


Čl. I

        Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb., vyhlášky č. 84/2011 Sb. a vyhlášky č. 5/2015 Sb., zní:


„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ
z agendového informačního systému evidence obyvatel

Příloha PDF (393 kB) ".


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU