152/2022 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Částka: 071 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. června 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. května 2022 Nabývá účinnosti: 29. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
152

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. května 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu        Vláda nařizuje podle § 45c odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


Čl. I

        V příloze k nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, se za řádek

„CZ0534055 Ratajské rybníky 20,4 E 15 56 6 N 49 46 14“.

vkládá nový řádek, který zní:

„CZ0537011 Louky u Přelouče 133,5 E 15 31 52 N 50 2 42“.


Čl. II
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU