151/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb.

Částka: 070 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. června 2022 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 2. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
151

VYHLÁŠKA
ze dne 2. června 2022,
kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb.        Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 129/2022 Sb., k provedení § 60 odst. 3, § 65a odst. 2, § 101 odst. 3, § 106a odst. 2, § 254e odst. 3, § 254f odst. 2 a § 254h odst. 4 tohoto zákona:ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o žádostech a oznámeních
k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku


Čl. I

        Vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, se mění takto:

        1.  V úvodní větě se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „§ 102 odst. 2“ se vkládají slova „ , § 254e odst. 3 a § 254f odst. 2“.

        2.  V § 1 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje bod 6, který zní:

    „6.
poskytovatele služby dynamické směny měn,“.

        3.  V § 1 odst. 1 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

        4.  V § 8 a v § 14 písmena k) až n) znějí:

„k)   informace k posouzení důvěryhodnosti žadatele,

l)    informace o vedoucích osobách podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU