148/2022 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka: 069 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. června 2022 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 25. května 2022 Nabývá účinnosti: 8. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
148

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. května 2022
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

       1. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 29. listopadu 2021 mezi smluvními stranami

       Odborový svaz KOVO

       a

       Asociace leteckých a kosmických výrobců, z. s.;

       2. Dodatek č. 4 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 17. října 2017, který byl uzavřen dne 29. března 2022 mezi smluvními stranami

       Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

       a

       Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu;

       3. Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2019 - 2024 ze dne 2. dubna 2019, který byl uzavřen dne 4. dubna 2022 mezi smluvními stranami

. . .

Zavřít
MENU