146/2022 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

Částka: 068 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. června 2022 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 26. května 2022 Nabývá účinnosti: 8. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
146

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 26. května 2022
o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022        Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 19. května 2022 vydalo výměr MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022.

        Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 11/2022 dne 19. května 2022 a nabyl účinnosti 20. května 2022.Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

MENU