128/2022 Sb.Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. května 2022 Nabývá účinnosti: 28. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
128

ZÁKON
ze dne 11. května 2022
o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Opatření v oblasti odpočtu bezúplatného plnění od základu daně

        (1)  Za zdaňovací období roku 2022 lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně.

        (2)  Za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 28. února 2023 lze podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů od základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Opatření v oblasti odpočtu bezúplatného plnění od základu daně
§ 2 - Opatření v oblasti osvobození od daně z příjmů
§ 3 - Opatření v oblasti daňových výdajů
§ 4 - Opatření v oblasti správních poplatků
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU