116/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

Částka: 059 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. května 2022 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 10. května 2022 Nabývá účinnosti: 14. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

511/2021 Sb.;

Výchozí předpisy

262/2006 Sb. - podle § 189 odst. 2;

Daně a účetnictví

Mzdy;
Původní znění předpisu
Zavřít

116

VYHLÁŠKA

ze dne 10. května 2022,

kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb., se mění takto:

1

§ 4 písm. a) se částka 37,10 Kč nahrazuje částkou 44,50 Kč.

2

§ 4 písm. c) se částka 36,10 Kč nahrazuje částkou 47,10 Kč.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.

MENU