106/2022 Sb.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb. (č. 343)

Částka: 052 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 29. dubna 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 2. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
106

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. dubna 2022 č. 343
o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb.        V návaznosti na usnesení vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), § 6 odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

. . .

Zavřít
MENU