105/2022 Sb.Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Částka: 051 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. dubna 2022 Autor předpisu: Národní rozpočtová rada
Přijato: 14. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 29. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
105

SDĚLENÍ
Národní rozpočtové rady
ze dne 14. dubna 2022
o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu        Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2021 na úrovni 41,93 % HDP.


Předsedkyně Národní rozpočtové rady:
doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.

MENU