103/2022 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 051 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. dubna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 26. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 1. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
103

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 26. dubna 2022
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na léta 2021 - 2022 ze dne 29. ledna 2021, který byl uzavřen dne 31. ledna 2022 mezi vyšším odborovým orgánem – Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu a organizací zaměstnavatelů – Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 23.1, 23.41 a 23.42.

. . .

Zavřít
MENU