101/2022 Sb.Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. dubna 2022 Autor předpisu:
Přijato: 20. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 1. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
101

VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2022
o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 62 odst. 1 a 3 písm. b) a § 75a odst. 1 a 4 zákona:


§ 1

        (1) Tato vyhláška zavádí systém epidemiologické bdělosti (dále jen „surveillance“) pro onemocnění COVID-19 a v příloze č. 1 k této vyhlášce stanoví

a)   základní charakteristiku, klinickou definici a klasifikaci onemocnění COVID-19,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Příloha č. 1 - Surveillance onemocnění COVID-19
Příloha č. 2 - Údaje uváděné v žádance o laboratorní vyšetření
Zavřít
MENU