100/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. dubna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 22. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
100

VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. 160/2021 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021:Čl. I

        Vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021, se mění takto:

        1.  V § 15 odst. 1 písm. a) se číslo „1,13“ nahrazuje číslem „1,23“.

        2.  V § 15 odst. 1 písm. b) se číslo „0,92“ nahrazuje číslem „1,00“.

        3.  V § 15 odst. 2 se číslo „1,02“ nahrazuje číslem „1,11“.

        4.  V § 17 odstavce  1 a 2 znějí:

        „(1) Pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada  za 1 den pobytu ve výši 107,7 % smluvně sjednané úhrady za 1 den pobytu pro rok 2019 násobené koeficientem KompenzaceDPKCOVID. Nebyla-li úhrada za 1 den pobytu pro rok 2019 sjednána do 31. prosince 2019 včetně, stanoví se úhrada 1 dne pobytu za rok 2019 ve výši úhrady hrazené srovnatelným poskytovatelům. Úhrada za ubytování  a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců,  kterým  je poskytována komplexní lázeňská  léčebně  rehabilitační péče pro dospělé. Koeficient KompenzaceDPKCOVID se pro účely stanovení  celkové úhrady pro rok 2021 vypočte následovně:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU