99/2022 Sb.Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. dubna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo financí; Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 26. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
99

VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2022
o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Nastavitelné parametry přerozdělování

        Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Obsah, struktura a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

        (1)  Údaje pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o

a)   anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Nastavitelné parametry přerozdělování
§ 2 - Obsah, struktura a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty
Příloha č. 2 - Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
Zavřít
MENU