98/2022 Sb.Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. dubna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo financí; Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 26. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
98

VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2022
o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2021.


Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
§ 2

        (1)  Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle odstavců 2 až 7 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2021 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
§ 3  
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Příloha - Ocenění nákladů na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče
Zavřít
MENU