97/2022 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. dubna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 22. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 1. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
97

VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2022
k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 68 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 29 odst. 6 a § 31 odst. 4 zákona o zdravotnických prostředcích:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   postup a podmínky pro komunikaci předepisujících a výdejců se systémem eRecept,

b)   formu identifikátoru elektronického poukazu, kterou systém eRecept poskytuje předepisujícím a pacientům,

c)   způsob zasílání požadavků na vytvoření, změnu a zrušení elektronického poukazu předepisujícími,

d)   rozsah údajů potřebných pro vytvoření, změnu a zrušení elektronického poukazu a jeho náležitosti,

e)   způsob, kterým jsou Ústavu sdělovány identifikační údaje osoby oprávněné předepisovat nebo vydávat prostředek.


§ 2

Postup a podmínky pro komunikaci se systémem eRecept

        (1)  Komunikace mezi systémem eRecept a předepisujícím nebo vydávajícím probíhá prostřednictvím datového rozhraní systému eRecept a informačního systému předepisujícího nebo vydávajícího, přičemž komunikační kanál je šifrovaný.

        (2)  Komunikace mezi systémem eRecept a předepisujícím nebo vydávajícím probíhá rovněž přímo prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace systému eRecept podle zákona o léčivech, přičemž komunikační kanál je šifrovaný.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Postup a podmínky pro komunikaci se systémem eRecept
§ 3 - Identifikátor elektronického poukazu
§ 4 - Rozsah údajů potřebných pro vytvoření elektronického poukazu a jeho náležitosti
§ 5 - Způsob zasílání požadavků na vytvoření elektronického poukazu
§ 6 - Změna elektronického poukazu
§ 7 - Zrušení elektronického poukazu
§ 8 - Sdělování identifikačních údajů
§ 9 - Účinnost
Zavřít
MENU