79/2022 Sb.Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Částka: 043 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. dubna 2022 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 29. března 2022 Nabývá účinnosti: 1. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
79

VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2022
o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu,

b)   výši diskontní míry a dobu životnosti výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu z podporovaných zdrojů,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Technicko-ekonomické parametry
§ 3 - Doba životnosti
§ 4 - Diskontní míra
§ 5 - Rozsah a výše měrných provozních nákladů
§ 6 - Způsob tvorby ceny tepla
§ 7 - Přechodná ustanovení
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Technicko-ekonomické parametry, doby životnosti výroben elektřiny, tepla a biometanu z podporovaných zdrojů energie
Příloha č. 2 - Výše měrných provozních nákladů na palivo a emisní povolenky
Příloha č. 3 - Způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla
Zavřít
MENU