57/2022 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. března 2022 Autor předpisu:
Přijato: 10. března 2022 Nabývá účinnosti: 19. března 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
57

ZÁKON
ze dne 10. března 2022
o státním rozpočtu České republiky na rok 2022        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

        (1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2022 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 613 241 111 917 Kč. Celkové  výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 893 241 111 917 Kč. Schodek státního rozpočtu ve výši 280 000 000 000 Kč bude pokryt snížením  stavu na účtech státních finančních aktiv o 17 318 012 762 Kč a změnou stavu státního dluhu o 262 681 987 238 Kč.

        (2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

        (3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
Příloha č. 2 - CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 3 - CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 4 - UKAZATELE KAPITOL
Příloha č. 5 - FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy)
Příloha č. 6 - FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy)
Příloha č. 7 - FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s výjimkou hlavního města Prahy
Příloha č. 9 - SEZNAM DOTACÍ V ROCE 2022 PODLE § 3 odst. 2 ZÁKONA č. 57/2022 Sb.
Zavřít
MENU