49/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. března 2022 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 1. března 2022 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
49

VYHLÁŠKA
ze dne 1. března 2022,
kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., k provedení § 38b odst. 5 a § 38d odst. 4 tohoto zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb., vyhlášky č. 26/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 338/2015 Sb. a vyhlášky č. 208/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V nadpisu nad označením § 51a se slova „(K § 38b odst. 6 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 38b odst. 5 zákona)“.

        2.  Nadpis § 51a zní:

Rozsah a způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení“.

        3.  V § 51a se vkládá nový odstavec  1, který zní:

        „(1) Nízkorychlostním kontrolním vážením může být provedena kontrola

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU