47/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. března 2022 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 8. března 2022 Nabývá účinnosti: 12. března 2022
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 467/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
47

VYHLÁŠKA
ze dne 8. března 2022,
kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


Čl. I

        V § 4 písm. d) vyhlášky č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se částka „4,10 Kč“ nahrazuje částkou „6,00 Kč“.


Čl. II

Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU