33/2022 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Částka: 018 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. února 2022 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. února 2022 Nabývá účinnosti: 1. března 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
33

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. února 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření


Čl. I

        Nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení vlády č. 54/2021 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V § 10 odst. 3 písm. b) se za slovo „závazek“ vkládají slova „podle § 3 odst. 3 v rámci podopatření podle § 2 písm. a) nebo“.

        2.  V § 11 odst. 3 písm. b) se za slovo „závazek“ vkládají slova „podle § 3 odst. 3 v rámci podopatření podle § 2 písm. b) nebo“.

        3.  V § 12 odst. 3 písm. b) se za slovo „závazek“ vkládají slova „podle § 3 odst. 3 v rámci podopatření podle § 2 písm. c) nebo“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. XV  
Zavřít
MENU