26/2022 Sb.Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Částka: 015 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. února 2022 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. února 2022 Nabývá účinnosti: 7. února 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
26

ZÁKON
ze dne 3. února 2022
o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO A MIMOŘÁDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO OBDOBÍ EPIDEMIE ONEMOCNĚNÍ COVID-19


§ 1

Úvodní ustanovení

        Tento zákon upravuje mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 a podmínky, za kterých lze toto volno a vzdělávání vyhlásit.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO A MIMOŘÁDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO OBDOBÍ EPIDEMIE ONEMOCNĚNÍ COVID-19
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem
§ 3 - Podmínky vyhlášení mimořádného ředitelského volna
§ 4 - Podmínky vyhlášení mimořádného vzdělávání distančním způsobem
§ 5 - Společné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 7  
Zavřít
MENU