6/2022 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. ledna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 10. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. února 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
6

VYHLÁŠKA
ze dne 10. ledna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy, se mění takto:

        1.  Na konci názvu vyhlášky se doplňují slova „a soukromoprávního systému pro využívání údajů“.

        2.  V § 1 se za slova „v příloze“ vkládá text „č. 1“.

        3.  V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

        „(2)  Seznam položek popisu soukromoprávního systému pro využívání údajů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU