3/2022 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Částka: 001 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 6. ledna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 29. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 6. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
3

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 29. prosince 2021
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně        Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:

  Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2022 uzavřená dne 24. listopadu 2021 mezi smluvními stranami

  Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

  a

  Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.Ing. Jurečka v. r.

MENU