1/2022 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb.

Částka: 001 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 6. ledna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 6. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 6. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů        Čl. II vyhlášky č. 528/2021 Sb. správně zní:


„Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února  2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.“.

MENU