41/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

Částka: 023 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 14. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 1. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
41

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. června 2016 byla v Bruselu podepsána Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 14. dubna 2015.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 63 odst. 1 dne 1. října 2016 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

        České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

. . .

Zavřít
MENU