40/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé

Částka: 023 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 8. března 2012 Nabývá účinnosti: 1. května 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
40

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. listopadu 2009 byla v Jakartě podepsána Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 8. března 2012.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 48 odst. 1 dne 1. května 2014 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

        České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

. . .

Zavřít
MENU