37/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky

Částka: 022 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 27. července 2022 Nabývá účinnosti: 27. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
37

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky prezident republiky podepsal dne 27. dubna 2022 listinu o výpovědi Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, přijaté dne 10. července 1970 v Moskvě, ve znění pozdějšího Protokolu1).

        Výpověď Dohody Českou republikou byla oznámena Radě guvernérů Mezinárodní investiční banky dne 27. července 2022. Výpověď nabývá účinnosti na základě článku 18 odst. 1 Dohody dne 27. ledna 2023 a k tomuto dni je ukončeno členství České republiky v Mezinárodní investiční bance._______________________________

1)
Dohoda o zřízení Mezinárodní investiční banky, přijatá dne 10. července 1970 v Moskvě, byla vyhlášena pod č. 27/2017 Sb.m.s.
. . .

Zavřít
MENU