36/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce

Částka: 022 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. listopadu 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 26. července 2022 Nabývá účinnosti: 26. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
36

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky prezident republiky podepsal dne 27. dubna 2022 listinu o výpovědi Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, přijaté dne 22. října 1963 v Moskvě, ve znění pozdějších Protokolů1).

        Výpověď Dohody Českou republikou byla oznámena Bankovní radě Mezinárodní banky hospodářské spolupráce dne 26. července 2022. Výpověď Dohody nabývá účinnosti na základě článku IX Dohody dne 26. ledna 2023 a k tomuto dni je ukončeno členství České republiky v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce._______________________________

1)
Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, přijatá dne 22. října 1963 v Moskvě, byla vyhlášena pod č. 175/1964 Sb.
. . .

Zavřít
MENU