35/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 7. října 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 25. července 2007 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
35

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. července 2007 byla v Bruselu podepsána Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 29. dubna 2009.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 2 dne 9. listopadu 2011 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

        České znění Dohody, ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.DOHODA
o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru

. . .

Zavřít
MENU