29/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu k Sint Maarten

Částka: 017 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. září 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 16. června 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
29

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 16. června 2022 bylo České republice oznámeno rozhodnutí vlády Nizozemského království o vypovězení Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu k Sint Maarten.

        Smlouva byla sjednána výměnou dopisů ze dne 8. června 2004 a 27. srpna 2004 a byla vyhlášena pod č. 96/2006 Sb.m.s.

        Platnost Smlouvy bude podle článku 13 Smlouvy ukončena od 1. ledna 2023.

MENU