27/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Částka: 016 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. srpna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 27. ledna 2021 Nabývá účinnosti: 19. července 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
27

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. ledna 2021 byla v Římě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 dne 19. července 2022 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písm. a) a b) téhož článku.

        Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF SAN MARINO FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND FOR THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE
. . .

Zavřít
MENU