26/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze

Částka: 015 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. srpna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 8. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
26

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 20. října 2020 a 8. července 2021 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze1).

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

        Na základě ustanovení uvedených v nótách vstoupila Dohoda v platnost dne 1. srpna 2022 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná 13. listopadu 1990 v Praze.

. . .

Zavřít
MENU