24/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic

Částka: 013 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 5. srpna 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 29. září 2021 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se ruší

454/1991 Sb.;
Původní znění předpisu
Zavřít

24

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 13. srpna 2021 a 29. září 2021 byla sjednána Dohoda mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic1).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Na základě ustanovení uvedených v nótách vstoupila Dohoda v platnost dne 1. srpna 2022 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 1990 ve Vídni.

Anglické znění rakouské nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.

1

Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 1990 ve Vídni, byla vyhlášena pod č. 454/1991 Sb.

Anglické znění rakouské nóty

Příloha PDF (107 kB)

Překlad anglického znění rakouské nóty do českého jazyka

Příloha PDF (100 kB)

Anglické znění české nóty

Příloha PDF (147 kB)

Překlad (pracovní) anglického znění české nóty do českého jazyka

Příloha PDF (137 kB)
MENU