23/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno

Částka: 012 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. července 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 19. července 2001 Nabývá účinnosti: 8. března 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
23

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. dubna 2001 byla v Paříži přijata Dohoda o ustavení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno. Jménem České republiky byla Dohoda podepsána v Paříži dne 19. července 2001.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Francouzské republiky, depozitáře Dohody, dne 6. února 2004.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 1. ledna 2004. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 8. března 2004.

        Na základě článku 17 odst. 1 Dohody byla ke dni 10. července 2004 ukončena platnost Ujednání o zřízení Mezinárodního úřadu vína v Paříži, přijatého dne 29. listopadu 1924 v Paříži.

. . .

Zavřít
MENU