22/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. července 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 4. května 2010 Nabývá účinnosti: 8. prosince 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
22

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. května 2010 byl v Bělehradě podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory1).

        Protokol se na základě svého článku 13 předběžně prováděl od data podpisu a vstoupil v platnost dne 8. prosince 2010.

        České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně._______________________________
1)
Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory, podepsaná v Praze dne 20. července 2005, byla vyhlášena pod č. 17/2006 Sb.m.s.

. . .

Zavřít
MENU