21/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. července 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
21

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. dubna 2022 byla ve Washingtonu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku X odst. 1 dnem podpisu.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O VZÁJEMNÉM POŘIZOVÁNÍ MATERIÁLU A SLUŽEB PRO ÚČELY OBRANY
Příloha PDF (597 kB)


MENU