20/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. července 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
20

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. ledna 2022 byla v Santiagu de Chile podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 8. dubna 2022.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany
Příloha PDF (176 kB)AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE ON MUTUAL COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENSE
Příloha PDF (194 kB)


MENU