19/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti energetiky mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Ázerbájdžánské republiky

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. července 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 30. září 2021 Nabývá účinnosti: 3. února 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
19

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

171/1995

        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. září 2021 byla v Baku podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Ázerbájdžánské republiky.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dne 3. února 2022.

        České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.Dohoda o spolupráci v oblasti energetiky mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Ázerbájdžánské republiky
Příloha PDF (475 kB)


Соглашение в сфере энергетического сотрудничества между Министерством Промышленности и Торговли Чешской Республики и Министерством Энергетики Азербайджанской Республики
. . .

Zavřít
MENU