18/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé

Částka: 010 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. června 2022 Autor předpisu: Bezpečnostní informační služba
Přijato: 26. dubna 2013 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled  
Původní znění předpisu
Zavřít

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. května 2012 byla v Bruselu podepsána Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 26. dubna 2013.

Dohoda se na základě svého článku 117 odst. 1 prozatímně uplatňovala od 1. srpna 2012. Na základě svého článku 116 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dne 1. srpna 2018 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI

mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé

Příloha PDF (3280 kB)

PŘÍLOHA 1

Veřejné zakázky

Příloha PDF (2436 kB)

PŘÍLOHA 2

Práva duševního vlastnictví

Příloha PDF (65 kB)

PŘÍLOHA 3

Informační místa

Příloha PDF (191 kB)

PŘÍLOHA 4

Poznámky a doplňující ustanovení

Příloha PDF (97 kB)
MENU