15/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací

Částka: 007 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 13. května 2022 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 10. března 2009 Nabývá účinnosti: 6. května 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Výchozí předpisy

92/2009 Sb.m.s.;
Původní znění předpisu
Zavřít

15

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. srpna 2002 byla v Paříži přijata Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací1).

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky ke Smlouvě, podepsaná prezidentem republiky dne 10. března 2009, byla uložena u vlády Francouzské republiky, depozitáře Smlouvy, dne 6. dubna 2009.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 2 dne 20. června 2003. Pro Českou republiku vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 6. května 2009.

Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

1

Úmluva o založení Evropské kosmické agentury, přijatá dne 30. května 1975 v Paříži, byla vyhlášena pod č. 92/2009 Sb.m.s.

AGREEMENT BETWEEN THE STATES PARTIES TO THE CONVENTION FOR THE ESTABLISHING OF A EUROPEAN SPACE AGENCY AND THE EUROPEAN SPACE AGENCY FOR THE PROTECTION AND THE EXCHANGE OF CLASSIFIED INFORMATION

Příloha PDF (210 kB)

PŘEKLAD

SMLOUVA MEZI STÁTY, KTERÉ JSOU STRANAMI ÚMLUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉ KOSMICKÉ AGENTURY A EVROPSKOU KOSMICKOU AGENTUROU O OCHRANĚ A VÝMĚNĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Příloha PDF (230 kB)
MENU