5/2022 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování Maďarska při zpracování žádostí o schengenská víza z důvodu dočasného uzavření Velvyslanectví České republiky v Kábulu

Částka: 003 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. března 2022 Autor předpisu:
Přijato: 13. října 2021 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
5

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. října 2021 informovalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska, že z důvodu dočasného uzavření Velvyslanectví České republiky v Kábulu pozastavilo od 15. srpna 2021 zastupování Maďarska při zpracování žádostí o schengenská víza podle Změny č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz1).

_______________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 14. června 2011 a dne 27. října 2011, byla vyhlášena pod č. 46/2013 Sb.m.s.
. . .

Zavřít
MENU