532/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Částka: 231 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2021 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
532

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. prosince 2021,
kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů        Vláda nařizuje podle § 115 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb. a zákona č. 163/2019 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

        Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 2

        Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

        Zrušují se:

  1.
Nařízení vlády č. 336/2019 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha č. 1 - Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Příloha č. 2 - Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů stanovená podle § 114 odst. 2 zákona
Zavřít
MENU