530/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 230 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 28. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
530

VYHLÁŠKA
ze dne 28. prosince 2021,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 a § 81 odst. 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 284/2020 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 177/2009 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 3/2015 Sb.
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU