529/2021 Sb.Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu

Částka: 230 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 28. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
529

VYHLÁŠKA
ze dne 28. prosince 2021
o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu        Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 34 odst. 11 a § 34a odst. 11 zákona o elektronických komunikacích:


§ 1

Náhrada při zpoždění s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu

        (1)  Dojde-li k přenesení čísla nebo ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Náhrada při zpoždění s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu
§ 2 - Náhrada při zneužití přenosu čísla nebo změny poskytovatele služby přístupu k internetu
§ 3 - Náhrada při nedodržení termínů opravy a instalace
§ 4 - Způsob uveřejnění informací o právu na paušální náhradu
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU