527/2021 Sb.Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Částka: 229 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2021 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 23. prosince 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
527

VYHLÁŠKA
ze dne 23. prosince 2021
o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39f odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 371/2021 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

        (1)  Specifikace odborných úkonů a výše náhrady výdajů za provedení odborných úkonů souvisejících s řízením podle části šesté zákona jsou stanoveny v Sazebníku náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona, který je uveden v příloze k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Příloha - Sazebník náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona
Zavřít
MENU